DANH SÁCH DỊCH VỤ

Dưới đây là danh sách dịch vụ cơ bản của Chúng tôi, nếu Quý khách có nhu cầu khác vui lòng liên hệ bộ phận CSKH, cảm ơn Quý khách.

LÀM PHỒNG CHÂN TÓC

450,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp
 • Gội đầu, massage đầu
 • Cắt tóc
 • Làm phồng chân tóc
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc 
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà
 • Giá trên sẽ thay đổi tùy độ phồng quý khách muốn làm .

PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU

640,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn dịch vụ dưỡng tóc phù hợp với chất tóc và độ hư tổn của tóc
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu
 • Phục hồi chuyên sâu ( 4 bước ) 
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc 
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà

CẮT TÓC NỮ ( HAIR CUT )

240,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu 
 • Cắt tóc
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 •  Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà

CẮT TÓC NAM ( HAIR CUT )

150,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu 
 • Cắt tóc
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 •  Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà

GỘI ĐẦU (SHAMPOO)

130,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn dầu gội phù hợp với da đầu và chất tóc
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu , massage đầu 
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà 

TẠO KIỂU (STYLING)

70,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Sấy tạo kiểu

 • Tạo kiểuUỐN LẠNH (PERM)

680,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu 
 • Cắt tóc
 • Uốn lạnh 
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 •  Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà
 • Giá trên sẽ thay đổi tùy theo độ dài tóc của quý khách .

UỐN NÓNG (SETING PERM)

760,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp
 • Gội đầu, massage đầu
 • Cắt tóc
 • Uốn nóng
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà
 • Giá trên sẽ thay đổi tùy theo độ dài tóc của quý khách .

DUỖI (STRAIGHT)

760,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn kiểu tóc phù hợp với gương mặt, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu 
 • Cắt tóc
 • Duỗi 
 • Xả sạch tóc
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà
 • Giá trên sẽ thay đổi tùy theo độ dài tóc của quý khách .

NHUỘM TÓC (COLOR)

680,000 VND

Mô tả dịch vụ

 • Tư vấn mầu nhuộm phù hợp với chất da, công việc và theo kịp xu hướng của năm
 • Cắt tóc ( tùy yêu cầu của khách )
 • Nhuộm 
 • Chọn dầu gội phù hợp 
 • Gội đầu, massage đầu 
 • Sử dụng dầu dưỡng bảo vệ tóc 
 • Sấy, tạo kiểu
 • Hướng dẫn quý khách chăm sóc tại nhà
 • Giá trên sẽ thay đổi tùy theo độ dài tóc của quý khách .